Leon van Wijk

English

Leon van Wijk (1987), makes his work based on the interaction between people, cultures and everyday objects

Bright colors and outspoken characters are used as the base for the work in which everything is intertwined. The portraits can be interpreted in multiple ways. Each character has multiple layers which, by looking at it from a different angle, convey a completely different emotion to the face. The interaction with our loved ones is the base to these emotions

Nederlands

Leon van Wijk (1987), maakt zijn werk gebaseerd op de interactie tussen mens, cultuur en alledaagse voorwerpen.

Felle kleuren en uitgesproken karakters zijn de basis van het werk waarin alles met elkaar verweven is. Zijn portretten kunnen op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Elk karakter heeft meerdere lagen, door het werk van een andere hoek te bekijken wordt een totaal andere emotie weergegeven aan het gezicht.

Leon vindt in de interactie met onze naasten de basis van deze emoties